• شرکت ایران ارتباط
کابل ترکیبی برق بغل

کابل ترکیبی برق بغل

کابل ترکیبی دوربین مداربسته
مغزی 0.7
تراکم شیلد 96 رشته
برق 2 در 0.5
تمام مس
مناسب برای دوربین های TVI – CVI- AHD – ANALOG

 

توضیحات

کابل ترکیبی دوربین مداربسته
مغزی 0.7
تراکم شیلد 96 رشته
برق 2 در 0.5
تمام مس
مناسب برای دوربین های TVI – CVI- AHD – ANALOG

 

دریافت قیمت